Zastupiteľstvo

 

starosta:   Peter Taiš

 

poslanci:   Marcel Bireš

              Ľuboslav Hrehor

              Tibor Šiška

              Mária Poláčková

              Miroslav Ružinský