Súčastnosť

 

V súčastnosti v obci trvalo žije necelá stovka obyvateľov. Aj keď sa to možno mnohým zdá málo, v obci beží život plynulo. Ako to už býva zvykom, najviac obyvateľov sa stretáva počas sviatkov a prázdnin. Ide o ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v obci, alebo o ľudí, ktorí odtiaľ pochádzajú.

 

V bývalých priestoroch JRD a neskôr RD dnes pôsobí spoločnosť SHR patriaca Martinovi Palaščákovi. Spoločnosť sa zaoberá rastlinnou výrobou a chovom oviec. 

 

 

Počet obyvateľov: muži- 34

                              ženy- 31

                              deti- 11

                              spolu-76

V produktívnom veku: 42