Oznamy

Od 1.1.2019 bude fungovať nová stránka na FB pod názvom Bunetice Bunetice. Funguje na báze PRIDAJ PRIATELA. Pôvodná stránka bude zrušená.

ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU V ROKU 2018

 
 
 

www.fura.sk/obce/pdf/ks/Bunetice_KS.pdf

 

PROSÍME VŠETKÝCH OBČANOV, KTORÍ ŽIJÚ V OBCI, ALEBO LEN CEZ OBEC PRECHÁDZAJÚ, ABY NEZNEČISŤOVALI PRÍRODU V OKOLÍ!!!

ĎAKUJEME